Ogólne Warunki Umowy

  Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw mają zastosowanie do wszystkich ofert, zamówień, umów sprzedaży oraz dostawy towarów oferowanych przez Plantag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z wyłączeniem transakcji dokonywanych z osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Użyte w treści Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw pojęcia będą miały następujące znaczenie: „OWU” – Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Plantag...

więcej

Olejowanie – zdrowie, natura, tradycja

Olejowanie – zdrowie, natura, tradycja

Olejowanie to sprawdzony przez wieki sposób zabezpieczania drewna. Pomimo, iż historia lakierów do drewna jest zdecydowanie krótsza, szybko wyparły one olej. Ostatnie lata wskazują jednak na coraz częstsze skłanianie się ku starym metodom ochrony powierzchni drewnianych. Związane jest to zapewne
z rosnącą chęcią powrotu do tradycji, potrzebą otaczania się naturą oraz wzrostem świadomości dotyczącej tego, co jest dla nas zdrowe.

więcej

Lakiery dla wymagających PCG Plantag

Lakiery dla wymagających PCG Plantag

Plantag Sp. z o.o. jest na terenie Polski przedstawicielem niemieckiego producenta wyrobów lakierowych Plantag Coatings GmbH. Od początku swojej działalności firma jest zorientowana na profesjonalną, rzetelną i terminową obsługę klienta, jak również ciągłe szukanie nowych rozwiązań

więcej

Innowacyjne i przyjazne lakiery UV

Innowacyjne i przyjazne lakiery UV

Rozwój każdej z gałęzi przemysłu związany jest z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań, które ograniczyłyby zużycie energii
i surowców, a tym samym stałyby się mało obciążające dla środowiska naturalnego. Grupa Plantag nie poprzestaje w szukaniu nowych technologii pokryć. Przy czym w ostatnim czasie szczególny nacisk położono na rozwój pokryć utwardzanych promieniowaniem UV (ultrafioletowym).

więcej

Komunikat w sprawie substancji niebezpiecznych

Komunikat w sprawie substancji niebezpiecznych

Zapraszamy do lektury Komunikatu w sprawie substancji niebezpiecznych stosowanych w lakierach (REACH)

więcej