Bejce rozcieńczalnikowe PLATHAN COLOR

  • Produkty na bazie rozcieńczalników organiczynych, barwników i pigmentów
  • Nie zawierają węglowodorów aromatycznych
  • Charakteryzują się szybkim czasem schnięcia