Komunikat w sprawie substancji niebezpiecznych

REACH - ftalany